Kontakt

INTERBROD D.O.O.
Bajmok, Moše Pijade 2 ( Srbija ), 24210, PAK 456621
tel/fax: +381(24)764-223
E-mail: interbrod@interbrod.com

Branislav Vujnović , dipl.inž.brodogradnje
( DIREKTOR )
Cell: +381 63 580 970
Email: branislav.vujnovic@interbrod.com
Skype: branislav.vujnovic

 

 

Vasko Vujnović , ekonomista
ADMINISTRACIJA – NABAVKA )
Mobilni: +381 69 580 9700
Skype : vasko.vujnovic
Email : vasko.vujnovic@gmail.com

 

 

 

 

 

Vasja Vujnović , prevodioc
( PERSONALNI ASISTENT )
Mobilni: +381 69 225 1992
Viber : +974 557 55361
Skype : vasjavujnovic
Email : vasjavujnovic@hotmail.com

 

 

 

 

Lokacija: