Reference

Firma “INTERBROD” obeležava 10 godina uspešnog poslovanja!

2009.

 • Tehnički nadzor remonta samohodke “SV. FILIP I JAKOV”, vlasništvo D.P.V. iz Hrvatske, u brodogradilištu “APATIN” u Apatinu
 • Izrada preliminarne projektne dokumentacije za rekonstrukciju (produženje) samohodke “KANJON”, vlasništvo preduzeća “NMM BETON” Caričin Grad
 • Stručna saradnja preduzeću “I-COMPANY” za rekonstrukciju “BROD TEATAR” u brodogradilištu “NOVI SAD” u Novom Sadu
 • Tehnički nadzor remonta šlepova 77380 i 77383, vlasništvo “BRANKO MORAVAC” iz Požarevca, u brodogradilištu “NOVI SAD” u Novom Sadu
 • Tehnički nadzor remonta samohodke “LAĐAR 1” vlasništvo “LAĐAR TRANSPORT” iz Beograda, u brodogradilištu SAVA u Mačvanskoj Mitrovici
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju (produženje) motornog gurača “SINGIDUNUM”, vlasništvo “DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA”
 • Konsalting, inženjering i tehnički nadzor remonta barže za prevoz butana ex. “DERCA 31” odnosno “EURO GAS KATARINA81223”, vlasništvo “EURO GAS” iz Subotice, u brodogradilištu “M.C.I.” u Novom Bečeju
 • Izrada preliminarnog projekta rečnog putničkog broda P&B” od 100 putnika, za nepoznatog kupca

2010.

 • Pregled i procena plovnog objekta u Baji, R.Mađarska, za nabavku plovnog pristana Opštine Kanjiža u svrhu rečnog graničnog prelaza
 • Konsalting,inženjering i tehnički nadzor remonta samohodnog broda “LAĐAR 1” vlasništvo “LAĐAR TRANSPORT” iz Beograda,u “Brodogradilište LBM” u Novom Sadu
 • Konsalting,inženjering i tehnički nadzor remonta motornog potiskivača “SEGESTA” vlasništvo “HRB DUNAVSKI LLOYD” SISAK,R.Hrvatska,u “Brodogradilištu LBM” u Novom Sadu
 • Konsalting,inženjering i tehnički nadzor remonta motornog gurača “ISTAR” vlasništvo “BRODOKOMERC” iz Novog Sada,u “Brodogradilištu LBM” u Novom Sadu
 • Konsalting,inženjering i tehnički nadzor havarijskog remonta samohodnog broda-tankera “KLISA” vlasništvo “NAFTACHEM” iz Novog Sada,u “Brodogradilištu LBM” u Novom Sadu
 • Konsalting,inženjering i tehnički nadzor remonta samohodnog broda-tankera “OPATOVAC” vlasništvo “HRB DUNAVSKI LLOYD” SISAK,R.Hrvatska,u “Brodogradilištu LBM” u Novom Sadu
 • Konsalting,inženjering i tehnički nadzor remonta motornog gurača “MILAN” vlasništvo “BRANKO MORAVAC” iz Požarevca,u “Brodogradilištu LBM” u Novom Sadu
 • Izrada projektne dokumentacije Rekonstrukcije samohodnog broda-tankera “SISCIA” vlasništvo “HRB DUNAVSKI LLOYD” SISAK,R.Hrvatska

2011.

 • Konsalting i obezbeđenje novoizgrađenog broda samohodni tanker “ „SHENANDOAH”
 • Konsalting,inženjering i tehnički nadzor remonta broda samohodni tanker „KLISA“, vlasništvo „NAFTACHEM“ iz Novog Sada
 • Izrada tehničke dokumentacije za redovni pregled potisnice „PZ 10002“
 • Stručna saradnja za preduzeće „GEOEKSPERT“ iz Subotice kod izrade projektne dokumentacije rečnog pristaništa u Senti
 • Konsalting i inženjering za izradu propelera na samohodnim brodovima : “KLISA” vlasništvo „NAFTACHEM“ , Novi Sad, Srbija i „Sonia S“ vlasništvo Rumunske kompanije
 • Konsalting,inženjering i stručna saradnja na remontnim radovima samohodnog broda „DELIGRAD“, vlasništvo „JRB“ iz Beograda
 • Pregled brodova samohodni tankeri za prevoz LPG gasa u luci Duisburg i u luci Roterdam za naručioca „EURO GAS“, iz Subotice , Srbija
 • Konsalting,inženjering i tehnički nadzor remontnih radova na brodu motorni gurač „NAIDAN KIROV“ vlasništvo „BRP“ iz Bugarske u brodogradilištu APATIN u Apatinu
 • Konsalting,inženjering i tehnički nadzor remontnih radova i ugradnje dubinomera na motornom guraču „MONA MI“ vlasništvo „DUNAVSKI LAĐAR“ iz Beograda u brodogradilištu APATIN u Apatinu
 • Posredovanje u nabavci elektromotornog priteznog vitla za preduzeće „IMPERIJA“ iz Beograda
 • Izrada tehničke dokumentacije za redovni pregled broda „EUSHIP 1“ vlasništvo „EUSHIPPING LLC“
 • Konsalting,inženjering i stručna saradnja na remontnim radovima barže za rasuti teret vlasništvo preduzeća „HIDRA“ iz Grocke,Srbija u brodogradilištu „BOMEX 4M“ u Stajićevu
 • Konsalting,inženjering i stručna saradnja na remontnim radovima barže za rasuti teret „BG 03“ vlasništvo „Link Shipping Ltd“ u brodogradilištu „BOMEX 4M“ u Stajićevu.

2012.

 • Pregled brodova za iskop i transport peska , vlasništvo “SAVA”, Gradiška, Republika Srpska za zainteresovanog kupca “COMSPED” iz Subotice.
 • Konsalting,inženjering i stručna saradnja na remontnim radovima barže “BG 02”, vlasništvo “Link Shipping Ltd” u plovnom doku brodogradilišta u Novom Sadu
 • Konsalting,inženjering i tehnički nadzor na remontnim radovima samohodnog tankera “KVINS” vlasništvo “NAFTACHEM” iz Novog Sada u brodogradilištu APATIN u Apatinu
 • Izrada i kopiranje tehničke dokumentacije za PLOVNI PRISTAN” vlasništvo “LUKA NOVI SAD”
 • Pregled broda , motorni gurač “SCORPIO” vlasništvo “DTL” iz Beograda , zbog havarije na trupu na Dunavu kod Bezdana
 • Konsalting,inženjering i organizacija remontnih radova na brodu samohodni tanker “KLISA”, vlasništvo “NAFTACHEM” iz Novog Sada u brodogradilištu u Apatinu
 • Konsalting,inženjering i organizacija remontnih radova barži “DST 1” i “DST 2”, za naručioca “DTL” iz Beograda
 • Konsalting,inženjering u pripremi potrebne dokumentacije za iskop peska iz reke Dunav kod Apatina za preduzeće “OXIDO GROUP” iz Subotice
 • Konsalting i stručna saradnja za zainteresovanog kupca brodogradilišta APATIN u Apatinu
 • Organizacija i učešće u „CLUSTER CLUB B2B“ i izlaganje na sajmu nautike u Veneciji
 • Izvlačenje na sinhro-lift brodogradilišta u Apatinu , redovni pregled broda samohodnog tankera „KARIN IV“, obnova klase B.V. i kompletni remontni radovi (obrada osovina , propelera,kormila ,hladnjaka motora,oplatnih ventila,zamena oštećenih limova …)

2013.

 • Remont broda “DILIGEN” vlasništvo C.F.N.D. , u plovnom doku brodogradilišta u Novom Sadu
 • Pregled broda “TORO 1” vlasništvo D.T.L. iz Beograda u plovnom doku brodogradilišta u Novom Sadu
 • Popravka havarije propelerskog vratila i propelera na brodu „SAŠA 4“ vlasništvo „KOMPANIJA STOKIĆ“ Veliko Gradište , na navozu brodogradilišta u Novom Bečeju
 • Rekonstrukcija broda “PARAČIN“ u brodogradilištu „BRODOTEHNIKA“ Beograd
 • Popravka velikog oštećenja propelera na brodu motorni tanker „LENA“ vlasništvo „KAZUK“ Beograd , na navozu brodogradilišta u Apatinu
 • Remont broda motorni gurač “ROBERT DAVID“ vlasništvo C.F.N.D., na navozu brodogradilišta u Apatinu. Zamena kliznih ležajeva „MAPRON“-Holland, demontaža starog i montaža novog propelerskog vratila
 • Redovni pregled broda motorni tanker “TARA“ vlasništvo “PETROL TANK“ Brčko distrikt B i H, pod nadzorom Hrvatskog registra brodova, na navozu brodogradilišta u Stajićevo-Perlez i kompletan remont

2014.

 • Završni radovi rekonstrukcije broda “PARAĆIN” u brodogradilištu BRODOTEHNIKA-Beograd
 • Popravka havarije barže “MST 4” na navozu brodogradilišta u Apatinu
 • Redovni pregled i remont broda samohodni tanker “SLOBODA” na navozu brodogradilišta u Apatinu
 • Redovni pregled i remont broda tegljača “MOSOR” na navozu brodogradilišta u Apatinu
 • Izvlačenje na navoz brodogradilišta u Apatinu samohodnog broda “STEEL BEE“, vlasništvo „SEA DANUBE TRANS“ iz Beograda, pregled i snimanje dimenzija propelera
 • Izvlačenje na navoz brodogradilišta u Novom Bečeju, plovne skele “SAŠA 3”, merenje debljina lima i remont
 • Organizacija transporta rezervoara sa brodom iz Holandije do Srbije za Pivaru Apatin
 • Pregled broda samohodni tanker u brodogradilištu Groningen-Holandija i procena za kupca iz Srbije

2015.

 • Centriranje motora na putničkom brodu za Jadransko more , vlasništvo firme “KANTIR” d.o.o. , Duce-Split-R.Hrvatska
 • Pregled putničkog broda za Jadransko more “KAPETAN KUKA” u Krilu pored Splita , ex. “KAPETAN LUKA” izgrađen u brodogradilištu “APATIN” ex. “BORIS KIDRIČ” u Apatinu 1989. godine
 • Inspekcija barže “VIENNA 4” u Erlenbach am Main , SR Nemačka i procena vrednosti za kupca iz Srbije
 • Inspekcija broda, rečni motorni tanker “WESTLAND” u Holandiji i procena vrednosti za kupca iz Srbije
 • Inspekcija broda gurača , 2 x 1000 HP , “FERRARA” na ušću reke Po u Jadransko more – Italija i procena vrednosti za kupca iz Srbije
 • Inspekcija broda rečni motorni tanker “LINDA” u Holandiji i procena vrednosti za kupca iz Srbije
 • Popravka havarije pramca na brodu rečni motorni tanker “LADJAR” u brodogradilištu “APATIN u Apatinu
 • Tehnički nadzor remonta broda rečni motorni tanker sa duplim dnom i bokom “LADJAR MIJO” ex. “ANDRADA” radi osnovnog pregleda i upisa u Srpski registar brodova, na navozu brodogradilišta u Kladovu-R.Srbija

2016.

 • Tehnički nadzor za remont broda tanker “LADJAR” na navozu brodogradilišta u Kladovu
 • Konsalting oko pregleda broda motorni tanker za prevoz gasa ” EUROGAS 77″ na navozu brodogradilišta u Bačkom Monoštoru
 • Ugradnja ventilacije u pramčani mašinski prostor broda motorni tanker “LADJAR 1 ” u brodogradilištu u Apatinu
 • Izvlačanje na navoz brodogradilišta u Apatinu, broda motorni tanker “ LADJAR 1“, radi obavljanja remotnih radova
 • Inspekcija barži “MARK”, “RAMON” i “SAMBA“, na reci Majna-Nemačka, prema zahtevu zainteresovanog kupca
 • Pregled havarije broda motorni gurač “KAPETAN VINAROV” u luci Bačka Palanka i izrada specifikacije potrebnih radova za popravku
 • Inspekcija barže “EUROPA 2” u luci PRAHOVO, prema zahtevu zainteresovanog kupca
 • Inspekcija plovnog doka brodogradilišta u Novom Sadu za zainteresovanog kupca
 • Izvalačenje na navoz broda motorni tanker “LADJAR 2”
 • Tehnički nadzor rekonstrukcije, duplo dno i dupli bokovi broda motorni tanker “ZARA” u brodogradilištu BRODOTEHNIKA – Beograd
 • Tehnički nadzor za remont tank barže ex. “DE HOOP 6“, na navozu brodogradilišta u Kladovu
 • Ugradnja žiroskopa i povezivanje sa radarom na brodu guraču ” SAŠA 4

2017.

 • Demontaža starog cevovoda , izrada i ugradnja novog cevovoda na palubi tank-barže „LA KUPRA 56“ , ex. „DE HOOP 6“ , na lokaciji LUKA „AS“ Sremski Karlovci.
 • Remont broda , motorni gurač „SAŠA 4“ , u plovnom doku na lokaciji Grocka-Dunav.Izrada novih kliznih ležajeva od poliamida za oba propelerska vratila.Demontaža starih i ugradnja novih propelera.
 • Tehnički nadzor za remontne radove propelerskih vratila broda-motornog gurača „MILAN“ , u plovnom doku na lokaciji Grocka-Dunav.
 • Izrada projektne dokumentacije za overu kod „Uprave za brodove“ , crpne stanice „KALOČA“ ,koja je postavljena na obali reke Tise kod mesta Ada.
 • Nadzor remontnih radova broda-tankera „LADJAR MIJO“ , na navozu brodogradilišta u Kladovu.
  Slike : (“Ladjar Mijo”) ; (“Ladjar Mijo”) ; (“Ladjar Mijo” , “Ladjar Mijo” , “Ladjar Mijo”, “Ladjar Mijo”) ;
 • Kupovina plutajućeg objekta , broda -restorana , transport istog od Grocke do Novog Sada , sidrenje i vezivanje u rukavcu Dunavac na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu .Izrada i postavljanje pristupnog mosta.
  Slike : (“BG-P-454B” , “BG-P-454B” ,“BG-P-454B” ,“BG-P-454B” , “BG-P-454B”).
 • Nabavka čeličnih limova , cevi i priteznih vitala za izradu guračke platforme na brodovima-tankerima „LADJAR MIJO“ i „LADJAR 1“.

2018.

 • Izvlačenje na sinhro-lift , broda tankera „LADJAR “ radi pregleda i merenja debljina limova u brodogradilištu APATIN
 • Izvlačenje na sinhro-lift , broda tankera „LADJAR 1“ radi pregleda u brodogradilištu APATIN
 • Izvlačenje na sinhro-lift , broda tankera „LADJAR RAJO“ ex „SCADI“ radi pregleda i remonta u brodogradilištu APATIN
 • Izvlačenje na navoz broda motorrni gurač „HAJDUK“ , radi redovnog pregleda i kompletnog remonta u brodogradilištu APATIN
 • Rekonstrukcija tank barže „KUPRA 56“ ex  „ DE HOOP 6 „ sa jednostrukim trupom u dvostruki trup , izrada i ugradnja tankova pitke i fekalne vode , izrada i ugradnja nadgrađa za stambeni prostor u brodogradilištu APATIN
 • Slike :