ISTORIJA

Osnivač i vlasnik preduzeća “INTERBROD” je: Branislav Vujnović, diplomirani inženjer brodogradnje koji je tada imao 25 godina rada u brodogradnji, a najviše u sledećim brodogradilištima:

Brodogradilište “Apatin” (prethodno “Boris Kidrič”)

1983. – 1985.
1985. – 1987.
 • Barže za rasuti teret
 • Barže za prevoz naftnih derivata
1989. isporučen
1990. – 1991.
2003. – 2005. Kasko trupovi: (za Holandiju)

Remonti-rekonstrukcije

 • šlepova
 • barzi
 • plovnih bagera
 • samohodki
 • motornih gurača
 • motornih tegljača
 • plovnih elevatora
 • brodova rečne ratne flotile
 • starih brodova sa parnim pogonom preko lopatičnih kola “Petefi” iz Mađarske
 • čamci raznih oblika i namena
Izrada brodske opreme

 • sidrena vitla
 • sidra
 • pritezna vitla
 • poklopci tovarnog prostora
 • sohe, sizovi…
Izrada čeličnih konstrukcija

 • rezervoara
 • cevovoda
 • krovnih konstrukcija

Brodogradilište “Dunav” Bezdan

1988. – 2003. Izrada kasko trupova – za IHC brodogradilišta u Holandiji

Izrada rečne jahte LM 24 Luxe Motor
Izrada kompletno opremljenog radnog čamca za IHC brodogradilišta u Holandiji
Remont

 • šlepova
 • samohodki
 • barzi
 • manjih tegljača
Izrada čeličnih konstrukcija za građevinskui procesnu industriju prema zahtevu naručioca
Primopredaja u Regensburgu 2000. godine

Brodogradilište “Novi Sad” Novi Sad

2005. – 2008. Izrada kasko trupova Remorkera sa visokim nivoom opremanja 12 komada za brodogradilišta “DAMEN” iz Holandije
Rekonstrukcije:

 • Motorni gurač “CSIKLI” iz Mađarske
 • Motorni gurač “MAMULA” sada se zove “MILAN” vlasnik Branko Moravac
 • Motorni gurač “KUMROVEC” sada “SEGESTA” Dunavski Lloyd iz Siska – Hrvatska
 • Plovni pristan NS8502 na keju u Novom Sadu vlasništvo “BRODOKOMERC”
 • guračke platforme na šlepovima vlasništvo Dunavski Lloyd iz Siska – Hrvatska
Remonti:

 • tegljača
 • gurača
 • barzi
 • šlepova
 • pontona
 • refulerni bageri
 • plovni elevatori
 • plovni restorani
 • stambene lađe
 • plovne dizalice
 • rečne jahte i čamci
 • brodovi rečne ratne flotile
Izrada čeličnih konstrukcija

 • rezervoara
 • cevi većih prečnika
 • talpi
 • delovi građevinskih konstrukcija
 • delova opreme procesne industrije